Translatologické služby MarkPaul

Ponúkam profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby na základe relevantného vzdelania z Viedenskej univerzity a niekoľkoročných skúseností.

Preklady

Profesionálne preklady šité na mieru cieľovému publiku

Viac o prekladoch

Tlmočenie

Simultánne a konzekutívne tlmočenie

Viac o tlmočení

Iné služby

Korektúry, rešerše, titulkovanie a i.

Viac o iných službách